www.drogidozdrowia.pl

JAK ZAPISAĆ SANSKRYT

Na portalu poświęconym obszernemu wycinkowi kultury pochodzącej z Dalekiego Wschodu - głównie z Indii, a także po części z Chin i innych obszarów rejonu, teksty siłą rzeczy naszpikowane są terminologią zaczerpniętą z tamtych języków. W języku polskim zasady ich pisowni nie są do końca uporządkowane, a nawet to, co zostało już przez językoznawców ustalone, rzadko bywa przestrzegane. W publikacjach z tej dziedziny panuje całkowita dowolność zapisu. Większość autorów kopiuje nazwy i terminy z tego języka, w którym jest najwięcej literatury, zwykle z angielskiego. Nie jest to zgodne z duchem i zasadami słowotwórstwa w języku polskim, który źle toleruje obce pisownie i ma tendencję do spolszczania słów, które przyjęły się w nim na co dzień. Tak było ze słowem joga, które na początku pisaliśmy przez „y”, podobnie jak z wieloma innymi wyrazami zapożyczonymi z egzotycznych języków.

Wiele terminów związanych z jogą i filozofią wschodnią przechodzi nadal proces ustalania pisowni w języku polskim. Są obecne w życiu, ale nie ma ich jeszcze w słowniku. Zanim to nastąpi, dopuszczalne są różne pisownie, a ich zwolennicy i przeciwnicy ścierają się ze sobą w twórczym procesie kształtowania mowy ojczystej. Ważne jest, by w ramach danego dzieła, wydawnictwa czy innej jednostki opiniotwórczej panowała możliwie jak największa konsekwencja, choć czasem jest to nie do końca wykonalne.

Na naszym portalu staramy się przyjąć w miarę konsekwentne zasady pisowni terminów obcego pochodzenia, w oparciu o dostępną literaturę fachową i trzymając się polskiej poprawności językowej. Jeśli dane słowo podajemy w formie międzynarodowej transkrypcji, jako słowo obce wyróżniamy je kursywą. Ze względów technicznych nie stosujemy zapisów ze znakami diakrytycznymi.

W odniesieniu do sanskrytu, w Polsce trwa niekończąca się dyskusja pomiędzy autorytetami w dziedzinie indologii i lingwistyki. W jej toku wyłoniło się kilka „szkół” transkrypcji sanskrytu na język polski. Oto ich opis w Wikipedii: „W Polsce od 1957 roku toczy się spór pomiędzy indologami (indianistami), jak zapisywać słowa sanskryckie w tekstach polskich – czy z użyciem międzynarodowej transkrypcji orientalistycznej (zwanej u nas naukową), czy z użyciem tradycyjnej transkrypcji spolszczonej (pomijającej długość samogłosek i kropki pod literami cerebralnymi). Pomiędzy zwolennikami zapisu spolszczonego trwa spór na temat zapisu samogłoskowego sonantu .r jak ri (tzw. szkoła krakowsko-wrocławska i szkoła poznańska) czy jak ry (pozostałe szkoły), oraz na temat spółgłosek palatalnych – czy je zapisywać jak cz i (szkoła krakowsko-wrocławska i stara szkoła warszawska), czy raczej jak ć i (nowa szkoła warszawska, szkoła lubelska i szkoła poznańska, przy czym nowa szkoła warszawska i szkoła poznańska zapisują spółgłoski ć, , ń i ś nieortograficznie, także przed samogłoskami, zaś szkoła lubelska – zgodnie z regułami ortografii polskiej – zamienia je na ci, dzi, si i ni przed samogłoskami)”.

Jak widać, pełnej konsekwencji raczej utrzymać się nie da. Starając się zachować preferowane przez redakcję portalu zasady tam, gdzie to możliwe, nie będziemy ich jednak narzucać autorom, których preferencje są odmienne. (kek)

 

Wyszukiwarka

Miejsca

Kliknij na mapę, aby zobaczyć wszystkie szkoły

Dopisz własną szkołę

Spis artykułów

Tutaj znajdziesz wszystkie artykuły z podziałem na kategorieSpis Artykułów

Nasi przyjaciele

Tutaj znajdziesz listę przyjaciół portaluNasi Przyjaciele

Nasi autorzy

Tutaj znajdziesz informacje o naszych autorachNasi Autorzy

ZATRZYMAJ SIĘ

AJAHN BRAHM - CZTERY SPOSOBY NA TO, JAK ODPUŚCIĆ ...

Zatrzymaj się

Trochę lingwistyki

O AUTORCE

KAXIA ELŻBIETA KOWALEWSKA

Tłumaczka, redaktorka i autorka ("Tajczi bez tajemnic", "Pokochaj wegetarianizm"), współpracuje z wieloma wydawnictwami, w tym również naukowymi. Z wykształcenia anglistka, zna podstawy chińskiego. Drugi zawód: instruktorka tajczi i czikungu.

Informacja o portalu

Redakcja informuje, że wszelkie prezentowane w artykułach poglądy należy postrzegać jako osobisty punkt widzenia autora danego artykułu, a nie linię programową portalu. Zapraszamy do współpracy osoby z różnych tradycji, o różnym punkcie widzenia.  O NAS