www.drogidozdrowia.pl

RZECZYWISTE ODWRACANIE PROCESÓW STARZENIA część II

ALEKSANDER NAWAŁOW

Korzystając z praw ekonomii kontrolujemy równowagę sił życiowych zapewniając energię organizmowi. Zwiększa to potencjalne możliwości dalszego rozwoju organizmu i prowadzi do prawdziwego odmłodzenia. Oczywistym jest fakt, że wraz z wiekiem, który powoduje zmniejszenie rezerw, organizm przestaje dostosowywać się do środowiska - powietrza, wody, żywności itd.

Przystosowanie w tym przypadku określa naszą zdolność do przyswajania informacji, energii i masy (substancji i nośnika) zawartych we wdychanym powietrzu, wodzie pitnej i spożywanym jedzeniu. Dlatego nawet najczystsze powietrze, woda i żywność ekologiczna z powodu już bardzo wyeksploatowanych rezerw organizmu słabo wchłaniają się, a to co nie jest wchłonięte, to jest trujące (zgodnie z powiedzeniem: "czysto jest nie tam, gdzie zamiatają, ale tam gdzie nie śmiecą"). My po prostu nie zastanawiamy się nad  tym, że dla przyswojenia czegokolwiek (nie tylko jedzenia, ale na przykład wiedzy), musimy użyć istniejącej w organizmie rezerwowej energii. Jeżeli  jest jej za mało, to oczywistym jest, że to przyswojenie nie następuje i nie możemy nic zrobić – a to jest właśnie starość.

Powyższe rozumowanie jest na tyle proste, że wydaje się niewystarczające, aby ustalić, dlaczego nieuchronnie się starzejemy. Właśnie dlatego jest proste, bo "wszystko co genialne jest proste". Rzeczywiście, starzenie jest najbardziej ogólnym zjawiskiem, a wszystko co ogólne zależy od ogólnych przyczyn. Dla wszystkich rodzajów bodźców (dla ich składnika jakościowego) jest wspólna ilość. Na przykład, wspólny dla litra wody, kilograma mięsa, cukru itp. jest ciężar. Dlatego ilość jest nieswoista i pierwotna w odniesieniu do jakości. Ilość (czysto fizycznie) połączona jest z masą oraz z siłą (siła jest proporcjonalna do przyspieszenia) - bo siła ciężkości jest nazywana siłą inercji (bezwładności) która np. może przejawiać się w postaci większej masy ciała. Ponadto, gdy ilość jest ogólna dla całej różnorodności jakościowych objawów, to również starzenie się jest ogólne dla całego zestawu swoich jakościowych objawów. Dlatego proces starzenia zaczyna się tylko od zmian ilościowych – objawia się zmianą proporcji pomiędzy wszystkimi składnikami ciała. Wszelkie zmiany ilościowe następują tylko pod wpływem siły. W  tym tkwi istota pojęcia "siła".

Dlatego też starzenie (i w konsekwencji, odmłodzenie również) nie jest zasadniczo związane z jakością bodźca a tylko z jego ilością, z wielkością siły jego masy. Oznacza to, że starzenie jest wynikiem działania na organizm sił inercji (bezwładności) tj. przyczyny tworzenia masy. Istota bezwładności tkwi w jej koncentracji i w rezonansie (wielokrotnym powtarzaniu przy stałej sile).  

Ta siła wynika z powtarzającego się oddziaływania bodźców na organizm nie tylko ze strony środowiska zewnętrznego, ale również z własnego ciała. Na przykład, im więcej ważymy, tym bardziej będziemy się starzeć. Dla uruchamiania naszego „cięższego” ciała potrzebujemy więcej energii, co może prowadzić do zachwiania równowagi między jej zużyciem a przychodem i gromadzeniem rezerw.

Dopóki rośniemy, organizm ma szansę niestarzenia się, bo samo rośnięcie to ruch mający na celu pozyskanie rezerw dla dalszego wzrostu. Oczywiście przy nadmiernej sile oddziaływania na organizm nawet jego wzrost może okazać się wzrostem kosztem rezerw. To z tego powodu, widoczne młode ciało może mieć późniejszy wiek biologiczny. Zewnętrznie młoda osoba będzie miała niższy potencjał zdrowia, ponieważ zamiast rezerw w organizmie gromadzą się masy substancji lub komórek (takich jak nowotwory), z których organizm nie może skorzystać jako rezerwy. Jest to zrozumiałe, ponieważ wykorzystanie rezerw wymaga również energii, która jest częścią składową tych rezerw. Rezerwową masę organizmu łatwiej jest wykorzystać w postaci energii, a nie masy, której do końca organizm nie przyswoił. Spalenie własnych komórek jest często łatwiejsze niż zniszczenie obcych, szczególnie gdy są to własne, ale zmutowane komórki, czyli rakowe.

To właśnie z powodu nadmiernego wyczerpywania istotnych zapasów i zamianie ich masy na masę obcą, objawy miażdżycy (charakterystyczny objaw starzenia) pojawiają się nawet w bardzo młodym wieku. Z tego powodu na nowotwory chorują nie tylko starsi ale i dzieci.

Ponieważ siła jest bardzo ogólnym pojęciem (siła fizyczna, siła miłości, inteligencji, sugestii etc.), idea dotycząca podstawowej roli siły zmienia wszystko. Jednak jak się okazało, fundamentem jakiejkolwiek siły jest fizyczny proces wzajemnego oddziaływania pomiędzy cząstkami, co prowadzi do ich koncentracji i zjednoczenia. Zatem miłość związana jest z optymalną wielkością siły, a nienawiść i strach ze stresem. To jest duża a nawet bardzo duża koncentracja energii siły prowadząca dalej tylko do zniszczenia, to znaczy do starzenia (starzenie – to niszczenie organizmu, ale nie miejscowe, a dziejące się jednocześnie na wszystkich poziomach egzystencji). Właśnie ta fizyczna zawartość inercji jako bodźca starzenia wyprowadza przyczynę starzenia daleko poza organizm.

Dlatego możemy stwierdzić, że starzenie zasadniczo nie jest związane z materią ożywioną, ono narzuca życiu najniższy poziom organizacji natury - poziom "anonimowej masy", bezwładnej masy!

Z tego powodu badania: stresu, starzenia się, nowotworów, etc. ograniczone pryncypiami znaczenia biologicznego poziomu, sprowadzają badaczy na manowce, daleko od wyobrażeń o pochodzeniu jakiejkolwiek siły. Na podstawie odkrycia pierwotnej roli wielkości siły w tworzeniu starzenia, dr Aleksander W. Nawałow odkrył ogólną teorię starzenia, którą nazwał "REZONANSOWO-INERCYJNĄ TEORIĄ STARZENIA” (RITS).

Opracowaną przez profesorów L. Garkawię  i E. Kwakinę (autorów odkrycia efektu prawdziwego odmłodzenia) - terapię odmładzającą, współpracujący z nimi autor fundamentalnego odkrycia przyczyny starzenia dr Aleksander W. Nawałow, nazwał hierarchioterapią.

Opiera się ona na zrozumieniu roli energii, a jest przeznaczona do jej docelowego wykorzystania w praktyce. W tym celu badane były zasady pozytywnego oddziaływania siły. Najpowszechniejsza jest zasada działania małej siły, zgodnie z którą mniejsza ilość siły stwarza możliwość jej łatwiejszego użycia i przystosowania. Za przykład wykorzystania słabych sił może służyć gimnastyka uzdrawiająca: joga, tajczi, czikung (qi gong). Medycyna w celu przywracania witalności i leczenia chorób starzenia stosuje zioła i leki homeopatyczne o różnorodnym oddziaływaniu, ale zawsze w małych dawkach. Jednak ich skuteczność jest ograniczona, ponieważ im mniejsze dawki tym mniej zauważalny efekt oddziaływania samej siły.

Działania małej siły na początku są niewidocznie, ich działanie można zobaczyć dopiero na końcu rozciągniętej w czasie terapii, co znacznie utrudnia kontrolę efektywności tej siły. Dlatego indywidualne dozowanie staje się sztuką (a dla ustalania właściwej równowagi wymagana jest matematyka). Dla odmładzania należy również wziąć pod uwagę jeszcze wiele praw oddziaływania siły na organizm, z których część stanowi know-how odmładzających metod dawkowania.

Efektywność tej terapii jest po prostu fantastyczna, odmłodzenie staje się realne i nie zaczyna   się od zewnątrz, a od wewnątrz – w pierwszym rzędzie od regeneracji kodu genetycznego. Dr Nawałow zauważył zależność odmłodzenia od nastawienia psychicznego, pozytywnego nastawienia do hierarchioterapii, co jest niemożliwe bez szerszej wiedzy na jej temat. Istotne znaczenie ma również wpływ grupy. Dlatego, aby korzystać z hierarchioterapii szczególnie ważnym jest przezwyciężenie obecnego sceptycyzmu w stosunku do realności pełnego odmłodzenia i ponad dwukrotnego przedłużenia okresu młodości. Będzie to jednak możliwe dopiero po bardziej szczegółowym zaznajomieniu się z opisywanymi odkryciami przez jak największą ilość osób i stosowaniu przez nich hierarchioterapii.

Copyright © 2016 Aleksander W. Nawałow                                          

Tłumaczenie z jęz. Rosyjskiego i redakcja artykułu dr. A.W. Nawałowa: JERZY DEKA – Studio Lumina www.studiolumina.eu +48 794 772 794

Fot.: KJB

 

Wyszukiwarka

Spis artykułów

Tutaj znajdziesz wszystkie artykuły z podziałem na kategorieSpis Artykułów

Nasi przyjaciele

Tutaj znajdziesz listę przyjaciół portaluNasi Przyjaciele

Nasi autorzy

Tutaj znajdziesz informacje o naszych autorachNasi Autorzy

ZATRZYMAJ SIĘ

AJAHN BRAHM - CZTERY SPOSOBY NA TO, JAK ODPUŚCIĆ ...

Zatrzymaj się

Trochę lingwistyki

Informacja o portalu

Redakcja informuje, że wszelkie prezentowane w artykułach poglądy należy postrzegać jako osobisty punkt widzenia autora danego artykułu, a nie linię programową portalu. Zapraszamy do współpracy osoby z różnych tradycji, o różnym punkcie widzenia.  O NAS