Poznaj specyfikę zawodu opiekuna medycznego

Poznaj specyfikę zawodu opiekuna medycznego

Zawód opiekuna medycznego powstał stosunkowo niedawno. Nie oznacza to jednak, że nie cieszy się jeszcze popularnością. Przeciwnie, szkoły, w których można poznać tajniki tego zawodu nie należą do rzadkości. Jak więc zyskać odpowiednie uprawnienia i praktykować jako opiekun medyczny w Warszawie?

Opiekun medyczny – co to za zawód?

Jak już wspomniano, zawód opiekuna medycznego nie ma długiej historii. Jego powstanie było odpowiedzią na braki personelu medycznego w polskich szpitalach, a pierwsze egzaminy państwowe zostały przeprowadzone w roku 2008. Od tego czasu popularność zawodu jedynie rośnie. Pojawia się też coraz więcej argumentów przemawiających za tym, że będzie tak również w przyszłości.

Opiekun medyczny jest potrzebny nie tylko dlatego, że przedstawiciele wielu zawodów medycznych migrują, aby szukać wysokich zarobków poza granicami Polski. Nie można przecież nie zauważyć tego, że postępuje sam proces starzenia się społeczeństwa. Już dziś niedobory pielęgniarek dają się we znaki nie tylko placówkom państwowym, ale również prywatnym, a nie ma zbyt wielu przesłanek, aby sądzić, że w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie.

Trudno jednak utrzymywać, że opiekun medyczny Warszawa to oferta przygotowywana przez szkoły policealne jako alternatywa dla zawodu pielęgniarki. Definicja tego zawodu jest nieco inna i często podkreśla się, że czynności wykonywane przez opiekuna medycznego są obliczone przede wszystkim na poprawę komfortu odczuwanego przez pacjenta. W praktyce oznacza to, że osoba wykonująca ten zawód nie koncentruje się wyłącznie na niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych, ale również na pomocy w procesie rehabilitacji oraz na motywowaniu pacjenta do dalszej aktywności.

Jak stać się opiekunem medycznym?

Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez opiekuna medycznego nie jest małe. Nic więc dziwnego, że często pojawia się pytanie o to, jak stać się jedną z osób wykonujących ten zawód. Okazuje się, że najlepszą z opcji jest zapisanie się do jednej ze szkół policealnej. Opiekun medyczny w Warszawie zwykle doskonali swoje umiejętności przez rok. Po tym czasie przystępuje do egzaminu zawodowego, za który odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Zewnętrzny charakter egzaminu niejednokrotnie bywa źródłem stresu dla osób zastanawiających się nad pracą w tym zawodzie. Jest jednak najlepszym gwarantem tego, że szkoły policealne będą przykładać się do edukowania swoich uczniów w sposób gwarantujący możliwie jak największą skuteczność. Takie podejście ma i ten plus, że ułatwia szybkie znalezienie pracy.