Test psychologiczny DASS 21 - stres, lęk i depresja pod kontrolą!

Test psychologiczny DASS 21 - oceń stres, lęk i depresję 

Żyjemy coraz szybciej, mamy coraz więcej obowiązków, z którymi musimy zmagać się na codzień. Praca, rodzina i obowiązki domowe często wpędzają nas w stres, lęk, a wszystko to możen nawet wywołać u nas depresję. Wiele osób zastanawia się wtedy nad skorzystaniem z pomocy psychologa czy psychoterapeuty, jednak ma wątpliwości czy jest to konieczne. Tutaj na pomoc przychodzi nam test psychologiczny DASS 21, który momaga nam określić nasz poziom emocjonalny. W nieniejszym artykule dokłądnie omówimy ten test tak, abyś mógł go samodzielnie wykonać.

Test psychologiczny DASS 21 - w jakim celu się go stosuje?

Test psychologiczny DASS 21 (ang. Depression, Anxiety and Stress Scale) to narzędzie swoiste diagnostyczne, które skupia się na badaniu natężenia trzech kluczowych obszarów emocjonalnych, mianowicie: depresji, lęku i stresu. Skala ta została stworzona w celu pomiaru nasilenia objawów tych trzech stanów psychicznych, umożliwiając bardziej obiektywną ocenę swojego aktualnego stanu emocjonalnego.

Test DASS 21 pomaga zidentyfikować obszary, w których mogą występować trudności emocjonalne, co przekładać się na punkt wyjścia do dalszych działań, takich jak konsultacja z psychologiem lub psychoterapeutą, a także umożliwi nam wdrożenie działań samopomocowych.

Jak wygląda test psychologiczny DASS 21?

DASS 21 składa się z 21 pytań, z których każde ocenia konkretne aspekty depresji, lęku i stresu. Respondentowi proponuje się cztery możliwe odpowiedzi, oceniające stopień, w jakim dane stwierdzenie odnosi się do ich doświadczeń:

 • 0 -  Nie pasuje to zupełnie do mnie - NIGDY
 • 1 - Można powiedzieć, że odczuwam to raz na jakiś czas - CZASAMI
 • 2 - Znacznie mnie to dotyczy, nawet przez dużą część czasu - CZĘSTO
 • 3 - Odczuwam to przez większość czasu - PRAWIE ZAWSZE

Osoba wypełniająca test powinna dokładnie przeczytać każde pytanie i wybrać odpowiednią liczbę, odzwierciedlającą stopień, w jakim dane stwierdzenie pasuje do ich doświadczeń. Ważne jest, aby odpowiadać zgodnie z rzeczywistymi odczuciami z ostatniego tygodnia. Test ten ma na celu uzyskanie rzetelnego obrazu aktualnego stanu emocjonalnego, dlatego szczerość w udzielaniu odpowiedzi jest kluczowa.

Pytania testu psychologicznego DASS 21

 1. Trudno było mi się odprężyć
 2. Odczuwałam/-em suchość w ustach
 3. Nie mogłam/-em doświadczyć pozytywnych uczuć
 4. Odczuwałam/-em trudność w oddychaniu (np. duszności, przyspieszony oddech bez wcześniejszego wysiłku fizycznego)
 5. Trudno było mi znaleźć inicjatywę do działania
 6. Miałam/-em skłonności do przesadnego reagowania na różne sytuacje
 7. Odczuwałam/-em drżenie np. rąk
 8. Czułam/-em, że zużywam dużo nerwowej energii
 9. Byłam/-em przestraszony sytuacjami, gdzie mogłem spanikować lub ośmieszyć się
 10. Czułam/-em, że nie ma przede mną przyszłości, nic mnie nie czeka w życiu
 11. Czułam/-em się pobudzona/-y (niespokojna/-y)
 12. Trudno było się zrelaksować
 13. Czułam/-em się smutna/-y i przygnębiona/-y
 14. Byłam/-em nietolerancyjna/-y do wszystkiego, co uniemożliwiało mi wzięcie udziału w tym, co robiłem
 15. Byłam/-em bliski wpadnięciu w panikę
 16. Nie byłam/-em zdolny do odczuwania entuzjazmu
 17. Czułam/-em, że jestem niewiele warta/-y
 18. Czułam/-em, że jestem raczej przewrażliwiona/-y
 19. Zdałam/-em sobie sprawę z pracy mojego serca mimo braku wysiłku fizycznego (np. przyspieszone bicie serca, zanik bicia serca)
 20. Czułam/-em się przestraszona/-y bez powodu
 21. Czułam/-em, że życie nie ma sensu

Zliczanie punktów testu DASS 21 

Jeżeli już wypełniłaś/wypełniłeś test, musisz przystąpić do zliczania punktów. 

 • Pytania dotyczące depresji to: 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21.
 • Pytania dotyczące lęku to: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20.
 • Pytania dotyczące stresu to: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18

Aby uzyskać wynik ostateczny w kwestionariuszu DASS-21 musisz dodać do siebie
wszystkie punkty przypisane pytaniom wchodzącym w skład każdej skali osobno,
a następnie pomnożyć uzyskany wynik punktowy przez 2.

Interpretacja wyników testu psychologicznego DASS 21

 Depresja LękStres
Wynik w normie0-90-70-14
Średni13-148-915-18
Umiarkowany14-2010-1419-25
Znaczący21-2715-1926-33
Bardzo znaczący28+20+34+
 1. Wynik w normie:

  • Wskazuje na brak niepokojących problemów emocjonalnych.
  • Osoba prawdopodobnie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami bez istotnych trudności emocjonalnych.
 2. Wynik niski:

  • Sugeruje, że mogą występować przejawy zaburzeń nastroju, jednak o niewielkim nasileniu lub częstotliwości.
  • Może wskazywać na potrzebę monitorowania swojego stanu emocjonalnego i podjęcia działań samopomocowych.
 3. Wynik umiarkowany:

  • Oznacza, że należy obserwować stan zdrowia psychicznego, ponieważ mogą rozwijać się niepokojące problemy z nastrojem.
  • Zaleca się większą świadomość własnych emocji i, w razie potrzeby, poszukiwanie wsparcia, zarówno w środowisku społecznym, jak i specjalistycznym.
 4. Wynik znaczący:

  • Sygnalizuje możliwą konieczność konsultacji z psychologiem.
  • Osoba może doświadczać istotnych trudności emocjonalnych, które wymagają fachowego wsparcia i zrozumienia.
 5. Wynik bardzo znaczący:

  • Sugeruje potrzebę objęcia ucznia opieką psychologiczną bądź medyczną.
  • Wskazuje na istnienie poważnych trudności emocjonalnych, które mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Wizyta u specjalisty jest zalecana w celu dalszej oceny i ewentualnego rozpoczęcia terapii.

Kilka słów refleksji na temat  testu psychologicznefo DASS 21

Jak widać test psychologiczny DASS 21 może być bardzo dobrym narzędziem, które pomoże nam obiektywnie spojrzeć na swój stan zdrowia emocjonalnego. Musisz jednak pamiętać, że to tylko narzędzie samooceny, a ostateczna interpretacja wyników powinna być dokonana we współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą. 

Jeżeli interesuje Cię bardziej ten temat polecamy lekturę ciekawych badań naukowych z tego zakresu: 

Jeżeli szukasz wersji testu DASS 21 do wydruku znajdziesz go tutaj, wraz z instrukcją do jego oceny.