Ile żyją debile? Czy debilizm wpływa nadługość życia?

Ile żyją debile? Czy debilizm wpływa na długość życia?

W poszechnym użytku słowo debil uchodzi za obraźliwe, a wegług słownika slangu miejskiego oznacza osobę ułomną, niedorozwiniętą psychicznie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że słowo debil jest określeniem medycznym opisującym niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Obecnie w medycynie osoby o takim zaburzeniu określa się lekko upośledzone umysłowo ze względu na negatywne konotacje przyjęte w języku potocznym. Debilizm jest uwzględniony w ICD-10 czyli w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób pod symbolem F, a konkretnie pod F70, który odnosi się do łagodnych zaburzeń umysłowych.

Czy niedrozwój psychiczny w stopniu lekkim, czyli debilizm wpływa na długość życia? 

Osoby z łagodnym upośledzeniem umysłowym mogą prowadzić zdrowy i pełnowartościowy styl życia, korzystając z odpowiedniego wsparcia i dostępu do edukacji oraz opieki zdrowotnej. Istnieje jednak potencjalne ryzyko, że osoby z umiarkowanym stopniem upośledzenia mogą mieć skróconą długość życia związana z różnymi czynnikami, takimi jak problemy zdrowotne, trudności w samoobsłudze, czy wyższe ryzyko chorób współistniejących.

Długość życia debili  może być także warunkowana przez czynniki społeczne i ekonomiczne, takie jak dostęp do świadczeń zdrowotnych, edukacji i pracy. Wspieranie debili w integracji społecznej, zapewnianie im dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w drodze do samodzielności może przyczynić się do poprawy ich jakości życia potencjalnie wpływając na jego wydłużenie.

Ważne jest, aby każda osoba z upośledzeniem umysłowym była traktowana indywidualnie, biorąc pod uwagę jej specyficzne potrzeby, umiejętności i warunki życiowe. Dostosowane podejście społeczne, medyczne, a także edukacyjne może istotnie wpłynąć na jakość życia tych osób i pomóc w zminimalizowaniu ewentualnych negatywnych skutków przekładających się na ich długość życia.

Ile więc żyją debile?

Jak można zauważyć, osoby łagodnie upośledzone psychicznie przy odpowienim wsparciu i pomocy mogą żyć tyle samo co osoby, które są w pełni sprawne pscyhicznie. Warto takie osoby otoczyć szczególną opieką i uwagą, aby wspierać ich w podejmowaniu decyzji, które mogą być dla nich samych niekorzystne.