www.drogidozdrowia.pl

CO WYZWALAMY POPRZEZ JOGĘ? - część IV: OD ŚWIADOMOŚCI DO NADŚWIADOMOŚCI

TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ

Jak już zostało wspomniane, proces poznawczy składa się z czterech elementów: z podmiotu, czyli tego, co poznaje; z procesu poznawczego, czyli z samej „czynności” poznawania; z przedmiotu, czyli z tego, co jest poznawane; oraz ze stanów, w którym może znajdować się poznawany przedmiot, czyli ze stałości i zmiany. Tak, jak za sprawą procesu poznawczego tworzymy w umyśle złudny obraz rzeczywistości (maja), tak też budujemy obraz swego „ja”, ale ulegamy wówczas pewnemu dodatkowemu błędowi.

Czytaj więcej...

CO WYZWALAMY POPRZEZ JOGĘ - część III: KREACJA SIEBIE I KREACJA ŚWIATA

TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ

Świadomość stwarza świat w umyśle. Wyobrażamy sobie też podmiot siebie – swoje imię, historię życia, przyszłość, cechy charakteru, swój głos, myśli i uczucia. Świadomość tworzy wyobrażeniowy podmiot nas, ale czy istotnie możemy mieć pewność, że ten wyobrażony podmiot jest naprawdę naszym podmiotem, naszą wewnętrzną konstrukcją? Innymi słowy, czy jesteśmy tym, kim nam się wydaje, że jesteśmy?

Czytaj więcej...

CO WYZWALAMY POPRZEZ JOGĘ? - część II: WYOBRAŻENIE „JA” I „NIE JA"

TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ

Po tym krótkim wstępie, mającym przypomnieć zasady tworzące podbudowę jogi, możemy rozpocząć poszukiwania tego, co wyzwalamy poprzez jogiczną praktykę. Przyjmujemy zatem, że szukamy czegoś, co możemy określić jako jaźń, dusza, czysta świadomość.

Czytaj więcej...

CO WYZWALAMY POPRZEZ JOGĘ? - część I: POZNANIE METAFIZYCZNE

TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ

Joga jest duchową praktyką, mającą na celu wyzwolenie się z koła wcieleń i połączenie z jednością absolutu. Jedność tę, zwaną kajwalią, można osiągnąć dzięki wyzwoleniu się z ram konwencjonalnej egzystencji, z niewoli cielesności oraz z myślowego i uczuciowego chaosu.

Czytaj więcej...

CZTERY ETAPY ŻYCIA CZŁOWIEKA

ELA KWASEK

Rozwój duchowy a zdrowie psychiczne jednostki i społeczeństwa.

Poproszono mnie o odniesienie się do stawianego człowiekowi przez wiele nurtów filozoficznych i religijnych, obowiązku rozwoju duchowego i  o przedstawienie koncepcji  podziału życia jednostki na cztery etapy na podstawie krótkiego artykułu teologa Richarda Rohra, który rozpatruje kwestie religijne i filozoficzne niezależnie od źródła pochodzenia.

Czytaj więcej...

POZIOMY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA część III

MARIA SZCZUCHNIAK

Trzeci poziom to ciało przyczynowe (karana-śarira), zwane też ciałem błogostanu lub zjednoczenia. Jest  podstawą zarówno ciała fizycznego jak i astralnego. Są w nim zapisane wszystkie nasze uczynki.  Ciało to umożliwia doświadczanie szczęścia, daje poczucie błogostanu. 

W ciele przyczynowym jest tylko jedna powłoka, błogości - anandamaya kosha:

Czytaj więcej...

POZIOMY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA część II

MARIA SZCZUCHNIAK

Drugi poziom to ciało subtelne (sukszma śarira), zwane także astralnym lub energetycznym. Jest ściśle związane z ciałem fizycznym i jest jego dokładnym odbiciem, ale nie jest tak dokładnie poznane jak ciało fizyczne. Możemy z nim pracować za pomocą ćwiczeń kontrolujących umysł, takich jak praca z oddechem, koncentracja i medytacja. Dzięki niemu doświadczamy uczuć – przyjemności i bólu. Składają się na nie trzy powłoki:

Czytaj więcej...

POZIOMY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA część I

MARIA SZCZUCHNIAK

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że w codziennym życiu każdy z nas funkcjonuje na wielu poziomach. A jeszcze trudniej nam określić, z którego poziomu właśnie działamy lub podejmujemy decyzje. Starożytni filozofowie jogi, a dokładniej szkoły adwajta wedanty,  doszli do wniosku, że posiadamy nie tylko jedno ciało: fizyczne, ale również ciało subtelne i ciało przyczynowe.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Spis artykułów

Tutaj znajdziesz wszystkie artykuły z podziałem na kategorieSpis Artykułów

Nasi przyjaciele

Tutaj znajdziesz listę przyjaciół portaluNasi Przyjaciele

Nasi autorzy

Tutaj znajdziesz informacje o naszych autorachNasi Autorzy

ZATRZYMAJ SIĘ

AJAHN BRAHM - CZTERY SPOSOBY NA TO, JAK ODPUŚCIĆ ...

Zatrzymaj się

Trochę lingwistyki

Informacja o portalu

Redakcja informuje, że wszelkie prezentowane w artykułach poglądy należy postrzegać jako osobisty punkt widzenia autora danego artykułu, a nie linię programową portalu. Zapraszamy do współpracy osoby z różnych tradycji, o różnym punkcie widzenia.  O NAS