www.drogidozdrowia.pl

WPROWADZENIE DO ZEN - wkład część II - Alexander Poraj-Żakiej

Wielu z nas łączy Zen z Buddyzmem. Biorąc Zen jako jeden z kierunków Buddyzmu. Ale to tak chyba nie jest. Dlaczego? Jest możliwość rozróżnienia dwóch podstawowych ruchów. Jeden możemy nazwać religijnością, a drugi ruch, który znowu staje się popularny, ale też zawsze był, nurt który możemy nazwać duchowością. Na czy polega różnica między religią a duchowością.

Obejrzyj ...

WPROWADZENIE DO ZEN - wkład część I - Alexander Poraj-Żakiej

Zen pozostaje zawsze Zen. To, co sie stale zmienia, to jest jego sposób praktykowania zależny od tradycji, historii i określonego mistrza, zwany inaczej linią Zen. Linia Willigisa Jaegera „Pusty Obłok" kładzie szczególny nacisk na praktykę Zen w XXI wieku i w kulturze Zachodu, wychodząc z głębokiego doświadczenia Willigisa, że istota zen nie przynależy do żadnej religii ani filozofii. Jest wglądem w istotę rzeczy ogólnie dostępnym dla każdego człowieka, niezależnie od jego religii, kultury czy światopoglądu.

Obejrzyj ...

MEDYTACJA I PUSTKA ZEN

TYMOTEUSZ ONYSZKIEWICZ

Minęło wiele stuleci od czasu, gdy Siddhartha Gautama Budda głosił swą naukę w północnych Indiach, do chwili, gdy dotarła ona do Japonii i tam rozwijała się jako buddyzm zen. Przez ten okres wiele elementów nauczania Buddy ulegało zmianie – dodawano nowe wątki, modyfikowane stare. Owe metamorfozy nie ominęły także medytacji. Mimo, że jej podstawowe założenia pozostawały trwałe, wszystko to, co tworzy techniczną stronę medytacji - można by rzec, jej zmysłową czy też intelektualno-estetyczną nadbudowę, w zależności od kultury, w obrębie której rozwijał się buddyzm - ulegało mniejszym, lub większym zmianom.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Spis artykułów

Tutaj znajdziesz wszystkie artykuły z podziałem na kategorieSpis Artykułów

Nasi przyjaciele

Tutaj znajdziesz listę przyjaciół portaluNasi Przyjaciele

Nasi autorzy

Tutaj znajdziesz informacje o naszych autorachNasi Autorzy

ZATRZYMAJ SIĘ

AJAHN BRAHM - CZTERY SPOSOBY NA TO, JAK ODPUŚCIĆ ...

Zatrzymaj się

Trochę lingwistyki

Informacja o portalu

Redakcja informuje, że wszelkie prezentowane w artykułach poglądy należy postrzegać jako osobisty punkt widzenia autora danego artykułu, a nie linię programową portalu. Zapraszamy do współpracy osoby z różnych tradycji, o różnym punkcie widzenia.  O NAS